ทัวร์ญี่ปุ่น ต.ค. 2559 HILIGHT JAPAN-A 7D4N [โตเกียว-โอซาก้า] โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

Posted on Updated on

ทัวร์ญี่ปุ่น ต.ค. 2559 HILIGHT JAPAN-A 7D4N [โตเกียว-โอซาก้า] โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

shinchaibashi

กำหนดวันเดินทาง: 06-12 ตุลาคม 2559 54,900.-

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ

วันที่สองของการเดินทาง สนามบินฮาเนดะ – วัดอาซากุซะ – โตเกียวสกายทรีแลนด์-เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สามของการเดินทาง อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – อาบน้ำแร่
วันที่สี่ของการเดินทาง ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) –ทะเลสาบฮามานา- เมืองนาโงย่า
วันที่ห้าของการเดินทาง โอซาก้า – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
วันที่หกของการเดินทาง อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ- สนามบินคันไซ
วันที่เจ็ดของการเดินทาง สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

CRYSTAL-JPG10.10 HILIGHT JAPAN-A 7D4N JLช่วง ต.ค.2559

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s