ทัวร์ญี่ปุ่น ต.ค.- พ.ย. 2559 TOKYO FINVER 5D3N [ฟูจิ-โตเกียว]โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

Posted on Updated on

ทัวร์ญี่ปุ่น ต.ค.- พ.ย. 2559 TOKYO FINVER 5D3N [ฟูจิ-โตเกียว]โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

fuji-in-winter

กำหนดวันเดินทาง:
ตุลาคม : 01-05, 04-08, 05-09, 06-10, 08-12, 11-15, 12-16, 13-17 ตุลาคม
23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ต.ค.,29 ต.ค.-02 พ.ย., 31 ต.ค.-04 พ.ย. 59 31,900.-
ตุลาคม : 19-23, 20-24, 22-26 ต.ค. 59 [วันหยุดปิยะ] 33,900.-
พฤศจิกายน : 01-05, 02-06, 03-07, 05-09, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 12-16,
14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 19-23, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 26-30 พ.ย.,
28 พ.ย.-02 ธ.ค. 31,900.-

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ –สนามบินนาริตะ

วันที่สองของการเดินทาง สนามบินนาริตะ –เมืองโตเกียว –วัดอาซากุซะ- โกเทมบะเอ้าท์เล็ต –อาบน้ำแร่
วันที่สามของการเดินทาง ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – เมืองโตเกียว -ช้อปปิ้งโตเกียว
วันที่สี่ของการเดินทาง อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์

วันที่ห้าของการเดินทาง สนามบินนาริตะ –กรุงเทพฯ

CRYSTAL-JPX12 TOKYO FINVER 5D3N XJช่วงต.ค.-พ.ย.2559

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s