ทัวร์ทาคายาม่า ต.ค.2016 JAPAN ALPS & KAMIKOCHI AUTUMN 7D4N โดยสายการบินไทย

Posted on Updated on

ทัวร์ทาคายาม่า ต.ค.2016 JAPAN ALPS & KAMIKOCHI AUTUMN 7D4N โดยสายการบินไทย

shiraka_go_ii_by_hanakiraboshi-d7nupej

กำหนดวันเดินทาง: 18-24 ตุลาคม 2559 64,900.-

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

วันที่สองของการเดินทาง สนามบินนาริตะ – เมืองเก่าคาวาโกเอะ – หุบเขาโอนิโอชิดาชิ- คารุยซาว่าเอ้าท์เล็ต – แช่น้ำแร่
วันที่สามของการเดินทาง เมืองมัสซึโมโต้ – ปราสาทมัสซึโมโต้ – เมืองคามิโกชิ – สะพานคัปปะบาชิ – แช่น้ำแร่
วันที่สี่ของการเดินทาง เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองทาคายาม่า
วันที่ห้าของการเดินทาง เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – ถนนซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวา – เมืองนาโกย่า-NABANA NO SATO [ชมไฟ]
วันที่หกของการเดินทาง อิสระช้อปปิ้งเมืองโอซาก้า – ห้างจัสโก้อิออน – สนามบินคันไซ
วันที่เจ็ดของการเดินทาง สนามบินศันไซ – กรุงเทพฯ

CRYSTAL-JPG10.06 JAPAN ALPS & KAMIKOCHI AUTUMN 7D4N TGช่วงต.ค.2016

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s