ทัวร์ญี่ปุ่น ต.ค.2016 SPECIAL GOOD MORNING TOKYO-NAGOYA 5D4N โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

Posted on Updated on

ทัวร์ญี่ปุ่น ต.ค.2016 SPECIAL GOOD MORNING TOKYO-NAGOYA 5D4N โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

asakusa-03

กำหนดวันเดินทาง: 06-10, 13-17 ตุลาคม 2559 42,900.-

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – เมืองนาริตะ

วันที่สองของการเดินทาง วัดอาซากุซะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – แช่น้ำแร่
วันที่สามของการเดินทาง ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ผ่านเมืองชิสุโอกะ- ทะเลสาบฮามานา – ช้อปปิ้งอิออน
วันที่สี่ของการเดินทาง วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ – ช้อปปิ้งย่านโอสึ – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ – [ไกด์พาเที่ยวเดินทางโดยรถไฟ – ไม่รวมค่าเดินทาง ~ 1000 เยน ]
วันที่ห้าของการเดินทาง สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ

CRYSTAL-JPG10.07 SPECIAL GOOD MORNING TOKYO-NAGOYA 5D4N JLช่วงต.ค.2016

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s